Satser for attester ved Havnegata legesenter

Gyldig fra: 1.1.2012

Asylsøkere

Kr.

1 400

Blindekartoteket:

   

- Melding til blindekartoteket

Kr.

240

Næringsmiddelindustrien, helseattest

Kr.

350

Den norske bank

Kr.

320

Fallskjermhoppere

Kr.

840

Førerkort:

   

- Legeattest i anledning søknad om førerkort

Kr.

410

- Tilleggsundersøkelse av sukkersyke pasienter

Kr.

320

- Begge undersøkelser foretatt av samme lege, til sammen

Kr.

480

- Forenklet legeattest, eldre over 70 år

Kr.

320

Helsetilsynet:

   

- Legeerklæring ved søknad om behandlingsopphold for revmatiske sykdommer i Igalo

Kr.

420

Idrettsfolk:

   

- 1. gangs undersøkelse (helbredserklæring)

Kr.

230

- Senere undersøkelser

Kr.

170

- Sportsdykkere Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund

Kr.

930

- Norges Motorsportforbund

Kr.

425

- Dopingsskjema

Kr.

425

Kommunal tjenester:

   

- Søknad om plass i sykehjem på fastsatt skjema

Kr.

400

Barnevernet:

   

- Uttalelse med ny vurdering (per time)

Kr.

905

Kommunal landspensjonskasse (KLP)    
- 1. gans legeerklæring

Kr

1 120

Loser og loslærlinger (blankett 350)(røntgen og blodprøver ikke inkludert)

Kr.

700

Luftpersonell:

   

- Småflyvere

Kr.

1 300

- Seil/mikroflyvere

Kr.

2 050

Legeforeningen:

   

- Helbredserklæring

Kr.

410

Militære helbredsattester:

   

- Skjema 4151

Kr.

470

- Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser

Kr.

350

- Helseattest for utskrivningspliktige

Kr.

480

- Tjeneste i Norges internasjonale styrker

Kr.

715

Misjonsselskapene:

   

- Legeattest ved utreise/hjemkomst

Kr.

750

Norges Bank

Kr.

580

Norges Røde Kors:

   

- Helbredsattest

Kr.

720

Norsk utviklingshjelp:

   

- Helbredserklæring

Kr.

750

Norsk-amerikansk studentutveksling

Kr.

590

Oljedirektoratet:

   

- Legeundersøkelse og helsekontroll av yrkesdykkere

Kr.

2 850

- Legeundersøkelse av arbeidstakere på den norske kontinentalsokkel (Blankett I-1149)

Kr.

1 150

Kommunene:

   

- Legeerklæring til transporttjenesten for funksjonshemmede

Kr.

240

- Legeerklæring ved søknad om "Drosjekort"

Kr.

150

Statens Pensjonskasse

   

- 1.gangs erklæring

Kr.

1 040

- Revisjonskjema/fornyet undersøkelse

Kr.

520

Politietaten:

   

- Aspiranter til politi- og lensmannsetaten

Kr.

720

- Elever til Politiskolen

Kr.

720

Posten:

   

- Søkere til Posten (fastsatt skjema)

Kr.

620

- Opplysninger til bedriftslege, skjema 242

Kr.

400

Reiselivsbransjen:

   

- Helseattest

Kr.

340

Sivilforsvaret:

   

- SF-skjema 17

Kr.

420

Skoler og kurs i helsevesenet:

   

- Helbredsattest for søkere

Kr.

450

Spesialskoler:

   

- Legeattest ved søknad om opptak Skjema F 218 N vedlegg 5

Kr.

750

Sosialdepartementet:

   

- Legeattest for oppfostrer, skjema 2102

Kr.

450

- Legeattest for adoptivforeldre

Kr.

470

Statens Arbeidstilsyn:

   

- Undersøkelse av inna-skjærs dykkere

Kr.

1 650

- Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere

Kr.

350

Statsforvaltning (fellesblankett 14)

Kr.

7500

Statskraftverkene (blankett 4290 00)

Kr.

610

Travselskapet - legeerklæring ved fornyelse av av kjørelisens

Kr.

850

Utenriksdepartementet:

   

- Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten

Kr.

750

 

   

Ved enkelte attester kan der komme tillegg for:

   

- EKG

Kr.

200

- Spirometri (pusteprøve)

Kr.

280

- Audiometri (hørselprøve)

Kr.

55

- Blodprosent

Kr.

55

- Senkning

Kr.

55

- Hvite blodlegemer

Kr.

120

- Henvisning til røntgen

Kr.

55

- Urinundersøkelse

Kr.

55

 

   

Prisberegning er gjort ut fra timepris på kr 1200. Ved andre attester legges dette til grunn

   

(kr 200 pr 10 min) med evt tillegg for blodprøve/andre undersøkelser.